Szerezzen jogi információt otthona kényelméből!
Szekeresné Dr. Zsák Krisztina ügyvéd | a JIF (=jogi információs füzetek) megalkotója |
jogi-ügyvédi szolgáltatások - megoldások


Jogi háttértámogatás


Ügyes - bajos dolgát el kéne intézni, de nem tudja mit, hogyan kell lépni, merre kell indulni?

Hivataltól "levelet" kapott, de nem érti a jogi nyelvezet miatt, hogy mi az és mit kell tennie?

Egyedül, jogi képviselő nélkül indult el, de kusza és érthetetlen, hogy mikor, mit kell tenni és hogyan? 

Egyedül, jogi képviselő nélkül kíván eljárni a hivatal, hatóság, bíróság előtt, de a kérelmeket és egyéb iratokat profin kívánja elkészíteni és beadni? Az előbbi szervek előtt felkészülten kíván megjelenni? (Pl. mi várható az adott megjelenés során, mennyi ott tartózkodással lehet számolni.)

Ezekre van megoldás: a jogi háttértámogatás!

Erre van szükségem, kérem az árajánlatot! >>

Egyedül indult vagy indulna el, de az alábbiak visszatartják? 

  • Bonyolultnak tűnnek a jog szabályai.

  • Nem érthető, hogy mit és hogyan kell tenni.

  • Kétségek gyötrik, hogy vajon mi fog történni a kérelme, egyéb irata beadása után.
  • Nem látja előre, hogy mikor lesz vége az ügynek.
  • Az egész kuszának és átláthatatlannak tűnik.
  • Már nagyon szeretne túl lenni az egészen, de nem tudja hogyan.
Kiszámítható eljárás, jósolható a kimenetel Jogi Háttértámogatással.

A Jogi Háttértámogatással mindent egy csapásra megold!

Az eljárás típusától függően kap iránymutatást, tájékoztatást, hogy:
- mit, hol és hogyan kell intézni,

- milyen költségek merülnek fel,

- milyen időtartammal kell számolni

- van-e más, egyszerűbb, költséghatékonyabb megoldás

- mi várható.

Tehát, átláthatóvá válik az adott ügy elintézése, érthetővé válik, hogy mit miért és mikor hogyan kell tenni.

Erre van szükségem, kérem az árajánlatot! >>

<< Nekem írták.

"Biztos, hogy legközelebb is Önhöz fogok fordulni." - A.A.

"Feltűnt, hogy járatos a szakterülete témáiban, lelkiismeretesen utánanéz dolgoknak, a munkáját alaposan végzi, nekem pedig felmerült pont néhány családjogi illetve munkajogi kérdésem." - O.T.

"Köszönöm hasznos válaszát, erre még nem gondoltam." - T.

"Nagyon szépen köszönöm az értesítést és egyben a gyors, pontos és precíz munkáját is." - I.Gy.

Jogi Háttértámogatással átlátható az eljárás, könnyebb az ügyintézés.

Az ügyes – bajos dolgok elintézéséhez, azaz ahhoz, hogy mit, hol és hogyan kell intézni az ismereteimet és jártasságomat kamatoztatva tudok segítséget nyújtani.

Például: Milyen esetben lehet hivatalhoz fordulni, ezt pedig milyen tartalmú beadvánnyal kell megtenni. Bizony, a tartalom fontos, hiszen a megfelelően elkészített beadványt az eljáró ügyintéző hamarabb tudja ügycsoportba sorolni és elintézni.

Megfelelően elkészített beadvány esetén nincsen szükség arra, hogy az ügyintéző újabb információk, adatok és iratok beadását kérje, ami szintén rövidíti az ügy elintézési idejét.

Tehát, segíteni tudok abban, hogy adott esetben melyik hivatalhoz kell fordulni és milyen módon, ide értve azt is, hogy milyen jogilag elvárt tartalommal kell megírni és hogyan kell beadni a beadványt.

Az ügyintézések széleskörűek és talán meglepetést is tudok okozni. Például:
• Tudta-e, hogy az ügyészség nemcsak a vádemeléssel és vád képviseletével foglalkozik, hanem közigazgatási jogi és polgári jogi feladataik is vannak. Az ügyészségen belül más más osztály foglalkozik a váddal, a közigazgatási jogi feladatokkal és a polgári jogi feladatokkal.
• Tudta-e, hogy a Cégbíróság felügyeleti szervként is működik és például a lakásszövetkezet felett is bizonyos kérdésekben felügyeletet lát el.


Bírósághoz fordulás kapcsán a szakterületeimhez tartozó témákban 4 fő kategóriában tudok segítséget nyújtani.

(1) Valóban bírósághoz kell-e fordulni vagy van-e más megoldás, vagy más utat kell járni?

(2) Hogyan kell a bíróság előtt pert indítani? Ide értve a keresetlevél megírását is.

(3) Aki ellen indult a per, és átvette a keresetlevelet, annak milyen formában és milyen tartalommal szükséges választ készítenie és benyújtania.

(4) Miként folyik a polgári per, mikor milyen beadványokkal lehet élni és milyen jogi lehetőségek vannak?

A bírósághoz fordulás, illetve a bíróság előtti per komplex dolog, ezért érdemes az egyéni ügyben az ügyvédtől legalább jogi tanácsadást, jogi háttértámogatást kérni.

Tehát, átláthatóvá válik az adott ügy elintézése, érthetővé válik, hogy mit, miért és mikor - hogyan kell tenni.

Erre van szükségem, kérem az árajánlatot! >>

Árajánlatot kérek jogi háttértámogatásra


Válasszon az alábbi legördülő menüből, hogy milyen típusú háttértámogatást kér!

Mi fog történni miután beküldte az árajánlat kérést?

Amint elolvastam a kérést, fogom válasz levélben tájékoztatni, hogy szükséges-e iratokat csatolni és miket, illetve mikre van még szükség a jogi háttértámogatás igénybe vételéhez. Ha az árajánlat adásához minden a rendelkezésemre áll, akkor küldöm az egyedi árajánlatot.

A jelen honlapra minden jog fenntartva © Szekeresné Dr. Zsák Krisztina